Referencie

Stavby realizované firmou TIGRID s.r.o. Michalovce

 1. Neštátne zdravotnícke zariadenie, ul. Štefánika, Michalovce
 2. Polyfunkčný dom, Nám. Osloboditeľov, Michalovce
 3. Elektrocentrum JaMa s.r.o., Nám. Osloboditeľov, Michalovce
 4. Dom textilu a odevov, Nám. Osloboditeľov, Michalovce
 5. Dom smútku Laškovce
 6. Dom smútku Sliepkovce
 7. Rodinný dom firma CO.BE.R s.r.o., Michalovce
 8. Rekonštrukcia – hotel Jazero, Vinné
 9. Rekonštrukcia plochých striech krytinou FATRAFOL pre spoločnosti – VSE a. s. Košice, Slovenská pošta a. s. Košice, Transpetrol a. s. Bratislava
 10. Rodinný dom, Michalovce
 11. Mesto Michalovce – „Rekonštrukcia futbalového štadióna – prevádzkovo-sociálna budova“
 12. Rudohorská investičná spoločnosť s.r.o. – „Stavebné úpravy suterénnych priestorov na ulici Popradská 80, Košice“
 13. ONTE – Slovakia, s.r.o., Orechová – „SO 02 Sociálna budova – stavebné úpravy“
 14. HAUPTNER – MI s.r.o., Michalovce – stavebno-montážne práce
 15. EVA s.r.o., Nižný Hrušov – Prístavba skladového hospodárstva prevádzkovej časti čokoládovne
 16. Priemyselná 1, Michalovce – „Výroba a predaj dopravných značiek – oprava a údržba“
 17. Rodinný dom, Novostavba, rok 2008
 18. Lekáreň – Poliklinika Východ, Košice – Rekonštrukcia – rok 2009
 19. Lekáreň – Poliklinika Sever, Košice – Rekonštrukcia – rok 2009
 20. Lekáreň – Poliklinika Nad Jazerom, Košice – Rekonštrukcia – rok 2009
 21. Lekáreň – Martin – Bapharm MI – Rekonštrukcia – rok 2009
 22. Priemyselný park SWEP Košice – fasády, strechy – rok 2009
 23. Rekonštrukcia futbalového štadióna – Michalovce – Rekonštrukcia tribúny a vnútorných priestorov – rok 2009
 24. Rekonštrukcia striech skladu MTZ, ELI a jedálne – Transpetrol a. s. – PS1 Budkovce - rok 2009
 25. Oprava na PS2 – Moldava nad Bodvou – výmena okien
 26. RD – Michalovce – Novostavba – rok 2009
 27. Oprava strechy Požiarnej zbrojnice – Transpetrol a. s. – PS1 Budkovce – rok 2009
 28. Oplotenie RD – Bánovce nad Ondavou – rok 2009
 29. Bratislava – Koliba – Rekonštrukcia RD – rok 2009/2010
 30. Ľudová škola umenia – Michalovce – Rekonštrukcia strechy – rok 2009
 31. Zdravotné stredisko Vinné, Lekáreň Dália – Rekonštrukcia – rok 2008
 32. RD – Vinné – úprava vonkajších povrchov a oplotenie – rok 2009
 33. Hydrotranzit a. s. BA – stavebné práce podľa požiadaviek – výstavba nádrže ropy PS1 Budkovce – rok 2009
 34. Farmakol Prešov – Lekáreň a ambulantné priestory – Budapeštianska 34, Košice – Rekonštrukcia – rok 2008/2009
 35. Novostavba RD – Michalovce kerta – rok 2009
 36. Novostavba záhradného domu – rok 2009
 37. Rekonštrukcia RD – Topoľany – rok 2009
 38. Rekonštrukcia podláh skladového hospodárstva – Michalovce – rok 2010
 39. Rekonštrukcia podkrovných priestorov RD – Trnava nad Laborcom – rok 2009
 40. Rekonštrukcia vnútorných priestorov detského oddelenia – Poliklinika Sever KE – rok 2009
 41. Rekonštrukcia vnútorných priestorov imunoalergologických ambulancií – Poliklinika Východ KE – rok 2009
 42. Novostavba RD – Michalovce – rok 2008
 43. Corrocont Slovakia Komárno – anódová ochrana nádrže ropy – stavebné práce – PS1 Budkovce – rok 2009
 44. Oprava strechy obj. 222 na PS1 Budkovce – rok 2010
 45. Oprava sociálnych zariadení budovy jedálne a skladu MTZ – Transpetrol a. s. PS1 Budkovce rok 2010
 46. Chata Babeta, Kaluža – Transpetrol a. s., Bratislava – rok 2010
 47. Oplotenie a osvetlenie el. rozvodne – PS1 Budkovce – Transpetrol a. s. BA – rok 2010
 48. Rekonštrukcia futbalového štadióna MFK Michalovce – rok 2009
 49. Rekonštrukcia RD – Krišovská Liesková č. 68 – rok 2010
 50. Rekonštrukcia RD – Michalovce, ul. Cyrila a Metoda 62 – rok 2010
 51. Oprava strechy – PS2 Moldava nad Bodvou, Transpetrol a. s. – rok 2010
 52. Oprava soc. Zariadení AB a vrátnice – PS2 Moldava n/B., Transpetrol a. s. – rok 2010
 53. Hnojisko – Bánovce nad Ondavou – rok 2008
 54. Rekonštrukcia RD – Michalovce, Tehelné pole č. 23 – rok 2010
 55. Kanalizácia – Vranov n/Topľou – rok 2009
 56. Rekonštrukcia RD – Michalovce – strešná krytina Ranilla a klampiarske konštrukcie vč. krovu strechy
 57. Neštátne ambulantné priestory, ul. Budapeštianska 34, KE III/2009 – plochá strecha Elastobit
 58. RD – Michalovce II-V/2009 – krov strechy + krytina Rova
 59. Rekonštrukcia RD – ul. Cyrila a Metoda – Michalovce IV/2009 – krov strechy + krytina Rova vč. klamp. konštrukcií
 60. Donna s.r.o. Sobrance – Farma Pláne IV-IX/2009 – rekonštrukcia plochých striech vč. klamp. konštrukcií
 61. Transpetrol – PS1 Budkovce – Požiarna zbrojnica X/2008 – rekonštrukcia plochej strechy PVC – Fatrafol
 62. Transpetrol – PS1 Budkovce – Elektrorozvodňa IX/2008 – rekonštrukcia plochej strechy vč. klamp. konštrukcií – Elastobit
 63. Čokoládovňa Eva s.r.o. Nižný Hrušov – rekonštrukcia AB III/2008 – rekonštrukcia plochej strechy
 64. Kereks s.r.o. Michalovce – rekonštrukcia výrobnej haly III/2008 – rekonštrukcia plochých striech vč. klamp. konštrukcií
 65. Lekáreň Dália – Vinné – Rekonštrukcia striech IV/2008 – rekonštrukcia plochej strechy – PVC Fatrafol
 66. Rekonštrukcia RD – Vinné IX/2009 – krov strechy, krytina Ranilla, klamp. konštrukcie
 67. Obchodný dom Baťa Michalovce – Novostavba II-VI/2008 – krov strechy, krytina Ranilla, klamp. konštrukcie