Referencie

TIGRID.SK

TIGRID.SK

Fotogaléria

O spoločnsoti TIGRID s.r.o. Michalovce

Čo Vám vieme ponúknuť

Naši spokojní klienti

Pozrite si naše práce

Neváhajte nás kontaktovať

Sídlo spoločnosti a adresa

Spoločnosť TIGRID s.r.o. Michalovce je stavebno-montážna firma, ktorá pôsobí na trhu už od roku 2003.

Za túto dobu sme zrealizovali našim zákazníkom množstvo projektov, čo svedčí o cenovej dostupnosti a kvalite našich služieb.

Našou pridanou hodnotou nie je len cenová dostupnosť a kvalita realizácie ale tiež rýchla komunikácia a poradenstvo. Zákazníkom radi poradíme a nájdeme spoločné riešenia aj pri realizácii náročnejších projektov.

Pri realizácii kladieme maximálny dôraz na spokojnosť klienta. Dbáme teda na kvalitu práce a tiež plnenie stanovených termínov! Samozrejmosťou je servis, ktorý naša spoločnosť poskytuje.

Zákazníci si uvedomujú hodnotu času, peňazí ako aj hodnotu kvalitne vykonanej práce, preto sa zverili do rúk profesionálom vo svojom obore.

Spoločnosť TIGRID s.r.o. Michalovce sa teší na hodnotnú spoluprácu.

Pozrite si naše práceneváhajte nás kontaktovať.